Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
  • Kopafbeelding website ruimtelijke plannen gemeente Dordrecht

Home In werking getreden bestemmingsplannen

Rijksweg A16 - N3 (2017)

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de aanpassing van het knooppunt A16 – N3, de aanleg van een parallelstructuur langs de A16, alsmede het bestemmen van bestaande bedrijven en woningen.

kaartje ligging

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 28 juni 2017 en met ingang van 22 augustus 2017 in werking getreden. Met de uitspraak van de Raad van State van 27 juni 2018 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

 

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar. Het MER is als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen.

Klik hier voor de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14 078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan en het MER hieronder downloaden.

PDF-bestandbekendmaking (42 kB)
PDF-bestandtoelichting (2322 kB)

PDF-bestandregels (143 kB)
PDF-bestandverbeelding (1830 kB)

PDF-bestandraadsvoorstel (2866 kB)

PDF-bestandbijlage bij raadsvoorstel (287 kB)

PDF-bestandraadsbesluit (473 kB)
PDF-bestand1. Hoofdrapport MER (7592 kB)
PDF-bestand1a Samenvatting MER (1621 kB)
PDF-bestand2. Verkeersonderzoek DKIV (692 kB)
PDF-bestand3. Verkeersonderzoek A16-N3 (5578 kB)
PDF-bestand4. Akoestisch onderzoek DKIV (2857 kB)
PDF-bestand5. akoestisch onderzoek A16-N3 (51 MB)
PDF-bestand6. Onderzoek luchtkwaliteit DKIV (809 kB)
PDF-bestand7. Onderzoek luchtkwaliteit A16-N3 (32 MB)
PDF-bestand8. Onderzoek Externe Veiligheid DKIV (2376 kB)
PDF-bestand9. Onderzoek Externe Veiligheid A16-N3 (7677 kB)
PDF-bestand10. Onderzoek bodemkwaliteit DKIV (11 MB)
PDF-bestand11. Onderzoek bodemkwaliteit A16-N3 (22 MB)
PDF-bestand12. Passende beoordeling (3611 kB)
PDF-bestand12a. habitatsoorten (22 MB)
PDF-bestand12b. broedvogels (11 MB)
PDF-bestand12c. niet-broedvogels (12 MB)
PDF-bestand13. Onderzoek archeologie DKIV (20 MB)
PDF-bestand13a. Selectiebesluit (2360 kB)

PDF-bestand15. Explosievenonderzoek DKIV (5616 kB)
PDF-bestand16. Explosievenonderzoek A16-N3 (4459 kB)
PDF-bestand17. Rapport waterhuishouding (4213 kB)
PDF-bestand18. Advies Commissie m.e.r. (494 kB)
PDF-bestand19. Notitie naar aanleiding van inspraakreacties (126 kB)

PDF-bestand20. Notitie naar aanleiding van overlegreacties (57 kB)

PDF-bestandbesluit afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 27 juni 2018 (42 kB)

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de aanpassing van het knooppunt A16 – N3, de aanleg van een parallelstructuur langs de A16, alsmede het bestemmen van bestaande bedrijven en woningen.

Gemeente Dordrecht
Postbus 8 3300 AA Dordrecht

©2018 Gemeente Dordrecht